เข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปี 2559

โพสต์6 ก.ค. 2559 21:15โดยโรงเรียนบ้านวังปลาฝา สพป.ชัยภูมิ 1
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนบ้านวังปลาฝา ได้นำลูกเสือ-เนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามโรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง


Comments