กิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนศูนย์ฯบ้านเขว้า 1 ปีการศึกษา 2557

โพสต์9 ส.ค. 2557 08:06โดยprasert pumpimai
โรงเรีียนบ้านวังปลาฝาได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาบ้านเขว้า1 ปีการศึกษา  2557  ที่โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง  ระหว่างวันที่ 4 - 6 สิ่งหาคม  2557 เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1


กิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม2557


Comments