กิจกรรมผ้าป่าเพื่อการศึกษา

โพสต์3 ม.ค. 2557 00:44โดยprasert pumpimai
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม  2556 โรงเรียนบ้านวังปลาฝาได้จัดงานผ้าป่าเพื่อการศึกษา  เพื่อหาทุนในการจ้างครูพี่เลี้ยงเด้กอนุบาล  จัดซื้อเครื่องดนตรีดุริยางค์  สนับสนุนวงโปงลาง  จัดทำโครงหลังคาร่มไม้หน้าอาคารเรียน  จัดซื้อหนังสือและอุปกรณ์ห้องสมุด  จัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้  และปรับปรุงป้ายโรงเรียน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ผ้าป่าจากคณะศิษย์เก่า  พี่น้องชาวบ้านวังปลาฝา  พีน้องที่ไปทำงานทีกรุงเทพและปริมณฑล  ชลบุรี  อยุธยา  นครราชสีมา  รวมทั้งผู้นำในตำบลลุ่มลำชี  กลุ่มอสม.  ในงานมีการแห่ขบวนผ้าป่า  การถวายผ้าป่า  การแสดงวงโปงลางวังปลาฝาสะออน  ชุดปัจจุบัน  และชุดศิษย์เก่า ซึ่งโรงเรียนต้องขอขอบคุณทุกท่านในการทำให้งานผ้าป่าประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ไว้  ณ  โอกาสนี้ด้วย


กิจกรรมผ้าป่าเพื่อการศึกษา


Comments