กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557

โพสต์19 ม.ค. 2558 01:08โดยพุทธชาติ คะสกุล
เมื่อวันที่ 22-23 ธันวาคม 2557 โรงเรียนบ้านวังปลาฝา ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียนพร้อมทั้งแนะนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองด้วยดี


Comments