โรงเรียนบ้านวังปลาฝา ขอขอบคุณโรงเรียนบ้านนาแก สพป.สกลนครเขต 1 ที่ให้ความอนุเคราะห์ที่พักในการเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คร้้งที่ 64 ที่จ.สกลนคร

โพสต์13 ธ.ค. 2557 08:29โดยprasert pumpimai
โรงเรียนบ้านวังปลาฝาได้นำนักเรียน คณะครู  ผู้ปกครองนักเรียน และทีมงาน จำนวน  71  คน เข้าร่วมการแข่งขันวงโปงลาง และเดี่ยวโหวด ระดับชั้นป. 1 - 6 'งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา  2557 จังหวัดสกลนคร โดยได้เข้าพักที่โรงเรียนบ้านนาแก อ.เมือง จ.สกลนคร  ในวันที่ 9 - 10 ธันวาคม  2557 ได้รับการต้อนรับ อำนวยความสะดวกด้านที่่พัก เสื่อ หมอน ห้องน้ำ บริการน้ำดื่ม การรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดียิ่ง จากผู้บริหาร  คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านนาแก  ผู้นำหมู่บ้าน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  อปพร. ซึ่งโรงเรียนบ้านวังปลาฝาต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอบคุณโรงเรียนบ้านนาแก


Comments