การแสดงนิทรรศการหัตถกรรมผักตบชวาและวงโปงลาง งานประกวดรพ.สต.ดีเด่ีนระดับจังหวัด

โพสต์25 มิ.ย. 2556 01:55โดยprasert pumpimai
โรงเรียนบ้านวังปลาฝาได้นำนิทรรศการหัตถกรรมจากผักตบชวาและการแสดงวงโปงลาง เข้าร่วมงานประกวดรพ.สต.ดีเด่น ระดับจังหวัดรอบสุดท้าย  ที่รพ.สต.ป่าไม้แดง เมื่อวันที่  21  มิ.ย.  2556

แสดงนิทรรศการและวงโปงลางงานประกวดรพ.สต.ป่าไม้แดง21มิ.ย.56


Comments