วงโปงลางวังปลาฝาสะออน รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 17 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 วันที่ 7-9 ธันวาคม 2555 ที่จังหวัดชัยภูมิ

โพสต์15 ธ.ค. 2555 23:22โดยprasert pumpimai


วงโปงลางวังปลาฝาสะออน รางวัลเหรียญทองระดับภาค ปี 2555Comments