กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 จังหวัดนครพนม - มุกดาหาร ปีการศึกษา 2556

โพสต์13 ธ.ค. 2556 20:23โดยprasert pumpimai
เมื่อวันที่ 10 - 12 ธันวาคม  2556 โรงเรียนบ้านวังปลาฝาโดยผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ได้นำนักเรียนไปเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 63 จังหวัดนครพนม - มุกดาหาร ดังนี้ กิจกรรมวาดภาพนักเรียนบกพร่องทางการได้ยิน  เดี่ยวโหวด เดี่ยวโปงลาง    เดี่ยวพิณ  และวงดนตรีพื้นเมือง(วงโปงลาง) 

กิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 จังหวัดนครพนม-มุกดาหารComments