งานลอยกระทงโรงเรียนบ้านวังปลาฝา ประจำปี 2555 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555

โพสต์15 ธ.ค. 2555 23:12โดยprasert pumpimai
กิจกรรมลอยกระทงโรงเรียนบ้านวังปลาฝา

านลอยกระทงโรงเีรียนบ้านวังปลาฝา ประจำปี  2555  จัดขึ้นในวันที่  27  พฤศจิกายน  2555 เพื่อสิบสานประเพณีอันดีงามของไทย  โดยมีกิจกรรมดังนี้  ภาคกลางวัน การแข่งขันชกมวยทะเล  การแข่งเรือ  กีฬาพื้นบ้าน  ภาคกลางคืน  กิจกรรมการลอยกระทง  การแสดงวงโปงลางนักเรียน  *วังปลาฝาสะออน* การประกวดนางนพมาศจากคุ้มหมู่บ้านต่าง ๆ  กิจกรรมรำวงย้อนยุค

งานลอยกระทง 2555


Comments