กิจกรรมวันรายงานผลการจัดการศึกษาและมอบปพ.1 นักเรียนจบป.6 ปีการศึกษา2555

โพสต์22 มี.ค. 2556 00:18โดยprasert pumpimai
โรงเรียนบ้านวังปลาฝาจัดกิจกรรมวันรายงานผลการจัดการศึกษา และพิธีมอบใบปพ.1 ให้กับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีทีี 6  ในวันที่  22 มีนาคม  2556  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านวังปลาฝา  โดยมีกิจกรรมการแสดงผลงานนักเรียนทุกชั้นเรียน  การรายงานผลการจัดการศึกษาของคณะครู การแสดงโปงลางประกอบการรำบายศรี  พิธีบายศรีสู่ขวัญ  พิธีมอบใบปพ.1 ซึ่งมีคณะผู้นำหมู่บ้าน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้ปกครองนักเรียนและพี่น้องชาวบ้านวังปลาฝา  คณะครู  และนักเรียนมาร่วมงาน


กิจกรรมวันรายงานผลการจัดการศึกษาและมอบปพ.1 ป.6 ปีการศึกษา2555


ผลไม้โรงเรียนบ้านวังปลาฝากำลังออกผลผลิต
Comments