กิจกรรมวันสถาปณาลูกเสือแห่งชาิติ วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ณ สนามเทศบาลตำบลลุ่มลำชี

โพสต์30 มิ.ย. 2556 21:43โดยprasert pumpimai
โรงเรียนบ้านวังปลาฝาได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปณาคณะลูกเสือแห่งชาติ กับโรงเรียนในตำบลลุ่มลำชีทั้งหมด 9 โรงเรียน ในวันที่ 1 กรกฎาคม  2556  ณ  สนามเทศบาลตำบลลุ่มลำชี  โดยมีกิจกรรมการเดินสวนสนาม  การปฏิญาณตนของลูกเสือ-เนตรนารี  ซี่งนายอุดร  มาสิงห์ นายกเทศมนตรีลุ่มลำชี เป็นประธานในพิธี

กิจกรรมวันสถาปณาลูกเสือแห่งชาติปี 2556


Comments