กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย

โพสต์6 มิ.ย. 2556 02:18โดยprasert pumpimai
กิจกรรมการจัดประสบการณ์การทดลองทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย  โรงเรียนบ้านวังปลาฝา  เพื่อปลูกฝังนิสัยและทัีกษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กปฐมวัย 

Slideshow

Comments