กิจกรรมการแข่งขันวงโปงลางงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสพป.ชย.1 ปี 2557

โพสต์1 ก.ย. 2557 01:08โดยprasert pumpimai
โรงเรียนบ้านวังปลาฝาได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เมื่อวันที่  28  สิงหาคม  2557  จำนวน  5 กิจกรรม  ดังนี้  วงโปงลางนักเรียน  เดี่ยวพิณ  เดี่ยวโหวด เดี่ยวโปงลาง  และวาดภาพระบายสีนักเรียนบกพร่องทางการได้ยิน  ผลการแข่งขันทุกกิจกรรมได้เหรียญทอง  ชนะเลิศได้เป็นตัวแทนสำนักงานเขต  3  กิจกรรม  คือ  วงโปงลาง  เดี่ยวโหวด  และวาดภาพระบายสีนักเรียนบกพร่องทางการได้ยิน


กิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน57


Comments