กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English Camp

โพสต์27 ก.ค. 2557 23:00โดยprasert pumpimai
โรงเรียนบ้านวังปลาฝา ได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English Camp ร่วมกับ โรงเรียนบ้านค่ายหางเรียง  โรงเรียนบ้านวังกุ่ม  ในวันที่ 23 - 24  กรกฎาคม  2557  ณ โรงเรียนบ้านค่ายหางเรียง  โดยมีวิทยากรเป็นอาจารย์  และนักศึกษา ภาควิชาภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ   และคณะครูจากทั้ง 3 โรงเรียน ผลการจัดกิจกรรมนักเรียนชั้นป.1 - 6  ทุกคนได้รับความรู้  ประสบการณ์  และได้รับความสนุกสนานเป็นอย่างมาก


กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ


Comments