แผนที่

โรงเรียนบ้านวังปลาฝา ต.ลุ่มลำชี อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ ประเทศไทย