ภาษาต่างประเทศ


สาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

โพสต์20 ก.พ. 2556 23:24โดยprasert pumpimai

กิจกรรมการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ English  Camp  ซึ่งโรงเรียนบ้านวังปลาฝา โรงเรียนบ้านค่ายหางเรียง  และโรงเรียนบ้านวังกุ่ม ได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English  Camp ร่วมกัน ที่โรงเรียนบ้านค่ายหางเรียง เมื่อวันที่  23 - 24 กรกฎาคม  2557  มีวิทยากรอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิมาให้ความรู้  ให้ทักษะทางภาษาและให้ความสนุกสนาน แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English Camp


1-1 of 1