กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)

โพสต์6 ก.ค. 2559 20:59โดยโรงเรียนบ้านวังปลาฝา สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 6 ก.ค. 2559 21:17 ]
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 โรงเรียนบ้านวังปลาฝา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2559 โดยได้จัดกิจกรรมดังนี้คือ การอ่านสารวันต่อต้านยาเสพติดโลก การกล่าวคำปฏิญาณตน การเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การตอบปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด การจัดนิทรรศการ ประกวดวาดภาพระบายสี


Comments