กิจกรรมรายงานผลการจัดการศึกษา และมอบ ปพ.1 ปีการศึกษา 2556

โพสต์21 เม.ย. 2557 07:23โดยprasert pumpimai
เมื่อวันที่  26 มีนาคม 2557 โรงเรียนบ้านวังปลาฝาได้จัดกิจกรรมรายงานผลการจัดการศึกษา และมอบ ปพ.1 ประจำปีการศึกษา  2556   โดยมีกิจกรรมการมอบ ปพ.1 ให้แก่นักเรียนที่จบชั้นป.6 จำนวน 7 คน พิธีบายศรีสู่ขวัญ การรำบายศรีสู่ขวัญ ให้กับนักเรียนที่จบชั้นป. 6  การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนทุกชั้นเรียน  การรายงานผลการดำเนินงานตลอดปีการศึกษา  2556  ของคณะครูComments