กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

โพสต์10 ก.ค. 2556 01:29โดยprasert pumpimai
เมื่อวันที่  5  กรกฎาคม  2556  โรงเรียนบ้านวังปลาฝาได้นำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้  งานแสดงนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์  ที่โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลซึ่งจัดโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์มาก 


กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์


Comments