กิจกรรมการจัดทำผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากผักตบชวา

โพสต์10 พ.ค. 2555 02:09โดยprasert pumpimai
 
กิจกรรมการจัดทำผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากผักตบชวา
 
กิจกรรมการจัดทำผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากผักตบชวา  เป็นกิจกรรมเด่นอีกอย่างหนึ่งของโรงเรียน  เป็นการนำผักตบชวาวัชพืชมาถักสานให้เป็นสิ่งของเครื่องใช้  เช่น  หมวก  ตะกร้า  กระเป๋า  ของชำร่วย  แล้วนำไปจำหน่าย และจัดนิทรรศการ  จัดการเรียนการสอนโดยวิทยากรภูมิป้ญญาท้องถิ่น  นางสมัย  ไชยหลาก  นางสุชีรา  ชีวะตานนท์
 

กิจกรรมหัตถกรรมจากผักตบชวา

 
 
 
Comments