กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2556

โพสต์19 ธ.ค. 2556 02:31โดยprasert pumpimai
โรงเรียนบ้านวังปลาฝาร่วมกับโรงเรียนในตำบลลุ่มลำชี ได้จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 18-19 ธันวาคม  2556 ที่ค่ายลูกเสืออุทยานแห่งชาติไทรทอง  อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ  โดยมีกิจกรรมการเดินทางไกล  กิจกรรมฐานผจญภัย  กิจกรรมรอบกองไฟ  กิจกรรมการอยู่ค่าย


กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี


Comments