กิจกรรมมอบเครื่องทำน้ำเย็นและเลี้ยงอาหารกลางวัน

โพสต์13 มี.ค. 2557 06:59โดยprasert pumpimai
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม  2557  นายแพทย์เมธา  ดิเรกโภค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเนินสง่าและคณะ  ได้มามอบเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 3 เครื่องให้กับโรงเรียนบ้านวังปลาฝาเพื่อให้คณะครู นักเรียนได้มีน้ำเย็นดื่ม  และมาเลี่้ยงอาหารกลางวันนักเรียน แจกขนมให้กับนักเรียน  วงโปงลางนักเรียนได้แสดงให้นายแพทย์เมธา  ดิเรกโภคและคณะได้รับชมเป็นการขอบคุณ  และโรงเรียนต้องขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วย 


SlideshowComments