กิจกรรมแข่งขันจรวดขวดน้ำ

โพสต์28 ส.ค. 2556 21:46โดยprasert pumpimai
โรงเรียนบ้านวังปลาฝาได้จัดกิจกรรมการแข่งขันจรวดขวดน้ำเนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติปีการศึกษา  2556  ขึ้น เมื่อว้นที่ 28 สิงหาคม  2566  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะทางวิทยาศาสตร์  ในการประดิษฐ์จรวดขวดน้ำเพื่อนำมาแข่งขัน  โดยครูผู้สอน  นางศิริรัตน์  ไชยหลาก  นักเรียนมีความสนใจใฝ่รู้  มีความสนุกสนาน  ไ้ด้รับความรู้  เกิดทักษะ  และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์เป็นอย่างมาก


กิจกรรมแข่งขันจรวดขวดน้ำ


Comments