กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านวังปลาฝา ประจำำปี 2556

โพสต์11 ม.ค. 2556 02:25โดยprasert pumpimai

โรงเรียนบ้านวังปลาฝา จัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี  2556  วันที่  11 มกราคม  2556  ณ เวทีห้องประชุมโรงเรียน  มีกิจกรรมการมอบเกียรติบัตรนักเรียน  ผู้ปกครอง  การอ่านสารวันเด็กแห่งชาติจากนายกรัฐมนตรี  กิจกรรมการแสดงของเด็กนักเรียนทุกชั้นเรียน  การแจกขนม  การจับฉลากของขวัญ  กิจกรรมการเล่นเกมส์เพื่อรับรางวัลบนเวที

งานวันเด็กแห่งชาติ 2556


Comments