การพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชย เขต 1

วันที่  22  กรกฎาคม 2561  เวลา   08.00-17.00 นายวิไล  เบิบชัยภูมิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ ได้การถึงความสำคัญของการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับคณะผู้ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ  ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารสารสนเทศของโรงเรียน  เป็นการแนะนำโรงเรียน  การแสดงผลงานที่โดดเด่นของโรงเรียน

หลังจากนั้น นายสุรศักดิ์  ฦๅชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1ได้แนะนำการ เข้าสู้เว็บไซต์ของโรงเรียน การเข้าสู้เว็บไซต์เพื่อลงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของโรงเรียน   เป็นกิจกรรมการสร้างสื่อ การแนะนำเทคนิคการถ่ายภาพ  การประชาสัมพันธ์ โรงเรียนตนเอง  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้เป็นที่รู้จัก

การอัพโหลดข้อมูลข่าวสารสารสนเทศของโรงเรียน  ทำให้เกิดความรู้ ทักษะการถ่ายภาพ  การนำเสนอภาพ ทำให้เกิดความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ข่าวสารสารสนเทศของโรงเรียนลงชื่อ-สกุล  นางสาวสุวรรณรัตน์  ดีวิเศษ  สังกัด สพป.ชย เขต 1

เบอร์โทร  082-276-2042  

 
 
 
 
 
 


ผลงานความภาคภูมิใจของโรงเรียน
ปีการศึกษา  2553  รางวัล 1 เหรียญทองลำดับที่ 7 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ระดับประถมศึกษา    
                     งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    ครั้งที่ 60 จังหวัดอุดรธานี

ปีการศึกษา  2554  รางวัล 2 เหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวพิณ  และ เดี่ยวโหวด  ระดับประถมศึกษา
                      งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 61 จังหวัดมหาสารคาม

ปีการศึกษา  2555  รางวัล 4 เหรียญทอง  การแข่งขันเดี่ยวพิณ(อันดับที่ 9)  เดี่ยวโหวด(อันดับที่ 8) 
                      เดี่ยวโปงลาง  และวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) (อันดับที่ 17) ระดับประถมศึกษา 
                     งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62  จังหวัดชัยภูมิ

ปีการศึกษา  2556 รางวัล 4 เหรียญทอง  การแข่งขันเดี่ยวพิณ  เดี่ยวโหวด  เดี่ยวโปงลาง  และ
                     วงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง)  และรางวัล 1 เหรียญเงิน  การแข่งขันวาดภาพนักเรียนบกพร่อง
                     ทางการได้ยิน  ระดับประถมศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
                     ครั้งที่ 63 จังหวัดนครพนม-มุกดาหาร

ปีการศึกษา 2557 รางวัล 2 เหรียญทอง  การแข่งขันวงโปงลาง  และเดี่ยวโหวด(อันดับ 5)
                     งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 64 ที่จังหวัดสกลนคร

ปีการศึกษา 2557    โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและ
                   จังหวัดชัยภูมิให้เป็นสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรม ด้านดนตรีไทย และดนตรีพื้นบ้าน                             ระดับจังหวัด ประจำปี 2557
ปีการศึกษา 2558 รางวัล 3 เหรียญทอง การแข่งขันวงโปงลาง การแข่งขันเดี่ยวโหวด และการแข่งขันเดี่ยวโปงลาง  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 จังหวัดสุรินทร์ 
ปีการศึกษา 2559 รางวัล 1 เหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง รางวัล 2 เหรียญเงิน การแข่งขันเดี่ยวโหวด และการแข่งขันวงโปงลาง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 จังหวัดหนองคาย-บึงกาฬ

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม โรงเรียน

 • ทำบุญถวายเทียนเข้าพรรษา ปี 2559 วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านวังปลาฝา ได้ร่วมกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษา ถวายเทียน ข้าวสารอาหารแห้ง ณ วัดบ้านวังปลาฝา
  ส่ง 15 ก.ค. 2559 00:41 โดย โรงเรียนบ้านวังปลาฝา สพป.ชัยภูมิ 1
 • เข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปี 2559 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนบ้านวังปลาฝา ได้นำลูกเสือ-เนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามโรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง
  ส่ง 6 ก.ค. 2559 21:15 โดย โรงเรียนบ้านวังปลาฝา สพป.ชัยภูมิ 1
 • กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 โรงเรียนบ้านวังปลาฝา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2559 โดยได้จ ...
  ส่ง 6 ก.ค. 2559 21:17 โดย โรงเรียนบ้านวังปลาฝา สพป.ชัยภูมิ 1
 • กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านวังปลาฝา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนศ ...
  ส่ง 6 ก.ค. 2559 21:29 โดย โรงเรียนบ้านวังปลาฝา สพป.ชัยภูมิ 1
 • การแข่งขันวงโปงลางชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ผลการแข่งขันวงโปงลางชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ณ ลานศิลปวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เฉลิมฉลองงานเจ้าพ่อพญาแล       ในระหว่างวันที่ 12 ...
  ส่ง 9 ก.ค. 2558 05:30 โดย พุทธชาติ คะสกุล
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 47 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หน่วยงานทางการศึกษา