กิจกรรมการแสดงวงโปงลางงานเกษียณสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ2557

โพสต์6 ต.ค. 2557 00:07โดยprasert pumpimai
เมื่อวันที่  5 ตุลาคม  2557  โรงเรียนบ้านวังปลาฝาได้นำวงโปงลางนักเรียนไปแสดงเนื่องในงานเกษียณอายุราชการสมาชิกออมทรัพย์ครูชัยภูมิ ปี 2557 ที่โรงแรมเลิศนิมิตร จ.ชัยภูมิ


การแสดงวงโปงลางงานเกษียณสมาชิกสหกรณ์57


Comments