กิจกรรมวันวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน 2556

โพสต์27 พ.ย. 2556 21:18โดยprasert pumpimai
โรงเรียนบ้านวังปลาฝาได้นำลูกเสือและเนตรนารีเข้าร่วมกิจกรรมวันวชิราวุูธของโรงเรียนในตำบลลุ่มลำชี  10 โรงเรียน  โดยมีกิจกรรมการวางพวงมาลา พิธีถวายราชสดุดี  หน้าพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ล้นเกล้ารัชการที่ 6  ในวันที่  25 พฤศจิกายน  2556  ณ  ลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลลุ่มลำชี  อ.บ้านเขว้า  จ.ชัยภูมิ


กิจกรรมวันวชิราวุธ ปี 2556


Comments