อนุบาล 1,2


กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย

โพสต์6 มิ.ย. 2556 02:18โดยprasert pumpimai

กิจกรรมการจัดประสบการณ์การทดลองทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย  โรงเรียนบ้านวังปลาฝา  เพื่อปลูกฝังนิสัยและทัีกษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กปฐมวัย 

Slideshow

กิจกรรมการจัดประสบการณ์ระดับ อนุบาล 1 - 2

โพสต์10 ก.พ. 2556 21:18โดยprasert pumpimai

กิจกรรมประดิษฐ์ตุ๊กตาเฟอร์บี้


กิจกรรมปฐมวัย


กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนชั้นอนุบาล


กิจกรรมเวรรับผิดชอบทำความสะอาดบริเวณ1-2 of 2